Eurostatas periodiškai lygina dažnų, smulkių pirkinių, kaip kad maistas ir knygos, kainų infliacijos rodiklius su retesnių pirkinių, kaip kad telefono sąskaitos ir sveikatos draudimas, kainų infliacija. Remiantis diagrama, dažniau perkami smulkūs pirkiniai paprastai patiria didesnę infliaciją nei bendras infliacijos lygis, o retesnių pirkinių kainoms būdinga žemesnė už vidurkį infliacija. Kadangi dažnai perkamos prekės ir paslaugos pagal kiekį – tačiau ne pagal išlaidų dalį – sudaro maždaug pusę visų pirkinių, jos daro įtaką mūsų infliacijos suvokimui.
Šaltinis: Eurostatas