Eurostat vertailee säännöllisesti usein toistuvien käteisostojen (elintarvikkeiden, kirjojen) hintainflaatiota harvemmin tehtävien ostojen (puhelinlaskujen, sairausvakuutusten) hintainflaatioon. Kuten taulukosta näkyy, inflaatiovauhti on usein ostettavissa pienissä hyödykkeissä tavallisesti yleistä inflaatiovauhtia korkeampi ja harvemmin ostettavien hyödykkeiden hintainflaatio on sitä alhaisempi. Koska usein ostettavien hyödykkeiden osuus on määrällisesti – mutta ei kokonaismenot huomioon ottaen – noin puolet kaikista ostoista, ne vaikuttavat paljon inflaatiokäsityksiimme.
Lähde: Eurostat