Eurostat võrdleb regulaarselt sagedaste esmatarbeostude (nt toidukaubad ja raamatud) inflatsioonitaset harvemate väljaminekutega (nagu telefoniarved ja tervisekindlustus). Nagu graafikult näha, on sagedamini ostetavate väikekaupade inflatsioonitase tavaliselt kõrgem kui üldine inflatsioonitase, harvemate ostude hinnainflatsioon on seevastu madalam. Kuna sagedased ostud moodustavad arvuliselt – kuid mitte kogukuludelt – umbes poole kõigist ostudest, mõjutavadki need suuresti seda, kuidas me inflatsiooni tajume.
Allikas: Eurostat