Eurostat sammenligner regelmæssigt de forskellige inflationrater på dagligvarer og andre varer med høj købshyppighed som f.eks. mad og bøger med varer med lavere købshyppighed som f.eks. telefonregninger og sygesikring. Diagrammet viser, at inflationsraten på varer til lav pris og med høj købshyppighed ofte ligger højere end den generelle inflationsrate, og at der er en lavere prisinflation på varer med lavere købshyppighed. Da varer med høj købshyppighed udgør cirka halvdelen af alle køb regnet i antal - men ikke som andel af vores samlede forbrug - bidrager de i stort omfang til vores opfattelse af inflation.
Kilde: Eurostat