Eurostat pravidelně porovnává různé míry inflace u častých nákupů placených v hotovosti, například potravin a knih, s méně častými platbami, například účtů za telefon a zdravotního pojištění. Z grafu vyplývá, že častěji kupované menší položky obvykle vykazují vyšší míru inflace, než je celková míra, a u méně častých nákupů je patrná nižší inflace cen. Vzhledem k tomu, že často nakupované položky tvoří zhruba polovinu všech nákupů, pokud jde o počet – nikoli však pokud jde o výdaje –, mají značný vliv na naše vnímání inflace.
Pramen: Eurostat