| Ladda ned-->
Ett av de kriterier ett land måste uppfylla för att gå med i euroområdet och införa euron är "inflationskriteriet". Det innebär att konsumentprisinflationstakten inte får vara högre än 1,5 procentenheter över de tre bäst presterande EU-länderna. Som diagrammet visar vidtog Slovenien, Cypern, Malta och Slovakien alla åtgärder som behövdes för att uppnå konvergens med euroområdet sett till inflationstakt, under åren innan de antog euron. Den plötsliga uppåtgående trenden för Cypern och Malta under månaderna före övergången 2008 berodde på den globala höjningen av olje- och livsmedelspriserna 2007.
Källa: Eurostat