Een van de criteria waaraan een land moet voldoen om tot de eurozone toe te treden en de euro te introduceren is het ‘inflatiecriterium’. Dit vereist dat de inflatiecijfers voor consumentenprijzen niet hoger mogen liggen dan 1,5 procentpunten boven de drie best presterende EU-landen. Uit de grafiek blijkt dat Slovenië, Cyprus, Malta en Slowakije in de jaren vóór de introductie van de euro de maatregelen hebben genomen die nodig zijn om convergentie met de inflatiecijfers van de eurozone te bereiken. De plotselinge opwaartse tendens voor Cyprus en Malta in de maanden voor de overgang in 2008 was het gevolg van de mondiale stijging van de olie- en voedselprijzen in 2007.
Bron: Eurostat