Viens no kritērijiem, kas valstīm jāievēro, lai pievienotos eiro zonai un ieviestu eiro, ir inflācijas līmenis. Tas nosaka, ka patēriņa cenu inflācijas līmenis nedrīkst pārsniegt 1,5 procentpunktus virs to triju ES dalībvalstu līmeņa, kuru rādītāji ir vislabākie. Kā redzams diagrammā, pēdējos gados pirms eiro ieviešanas Slovēnija, Malta un Slovākija veica pasākumus, kas nepieciešami, lai sasniegtu inflācijas līmeņa konverģenci ar eiro zonu. Pēkšņais inflācijas pieaugums Kiprā un Maltā dažus mēnešus pirms pārejas uz eiro 2008. gadā skaidrojams ar pasaules naftas un pārtikas preču cenu pieaugumu 2007. gadā.
Avots: Eurostat