Vienas iš kriterijų, kuriuos turi atitikti šalis, pageidaujanti prisijungti prie euro zonos ir įsivesti eurą, yra „infliacijos kriterijus“. Juo vadovaujantis, plataus vartojimo prekių infliacijos rodiklis negali viršyti trijų geriausius rezultatus pasiekusių ES šalių infliacijos vidurkio daugiau kaip 1,5 %. Kaip matome iš diagramos, pasirengimo euro įsivedimui metu Slovėnija, Kipras, Malta ir Slovakija ėmėsi priemonių, kad pasiektų savo infliacijos lygio konvergenciją su euro zona. Staigus Kipro ir Maltos infliacijų kilimas keletą mėnesių prieš euro įvedimą 2008 metais buvo paveiktas 2007 m. pasaulinio naftos ir maisto kainų kilimo.
Šaltinis: Eurostatas