Voidakseen liittyä euroalueeseen ja ottaa euron käyttöön jäsenvaltion on täytettävä useiden muiden kriteerien lisäksi myös inflaatiokriteeri. Niihin kuuluu vaatimus, että jäsenvaltion inflaatiovauhti saa ylittää enintään 1,5 prosenttiyksiköllä kolmen parhaiten suoriutuneen jäsenvaltion inflaatiovauhdin. Kuten taulukosta näkyy, Slovenia, Kypros, Malta ja Slovakia toteuttivat euron käyttöönottoa edeltävinä vuosina tarvittavat toimenpiteet inflaatioeron pienentämiseksi euroalueen inflaatioon nähden. Kyproksen ja Maltan kohdalla näkyvä äkillinen nousu euroon siirtymistä edeltävinä kuukausina vuonna 2008 johtui maailmanlaajuisesta öljyn ja elintarvikkeiden hinnannoususta vuonna 2007.
Lähde: Eurostat