Üks kriteeriume, mille riik peab euroalaga liitumiseks ja euro kasutuselevõtmiseks täitma, on inflatsioonikriteerium. Selle kriteeriumi järgi ei tohi tarbijahinna inflatsioonitase olla üle 1,5 protsendipunkti kõrgem kui kolmes parimate majandusnäitajatega ELi liikmesriigis. Enne eurole üleminekut võtsid Sloveenia, Küpros, Malta ja Slovakkia kasutusele vastavad meetmed, mis olid vajalikud inflatsioonitaseme ühtlustamiseks euroala inflatsiooniga (vt graafikut). Küprose ja Malta ootamatu kasvutrend 2008. aastal toimunud üleminekule eelnenud kuudel oli tingitud nafta- ja toiduhindade 2007. aasta tõusust maailmaturul.
Allikas: Eurostat