Et af de kriterier, et land skal opfylde for at slutte sig til euroområdet og indføre euroen, er "inflationskriteriet". Det kræver, at forbrugerprisinflationen ikke må være højere end 1,5 procentpoint over inflationsraten i de tre EU-lande, der har den laveste inflation. Diagrammet viser, at Slovenien, Cypern, Malta og Slovakiet i årene op til introduktionen af euroen alle traf de nødvendige foranstaltninger for at skabe konvergens mellem landets inflationsrate og inflationen i euroområdet. Den pludselige stigning i Cypern og Malta i månederne efter overgangen i 2008 skyldes de voldsomme globale prisstigninger på olie og fødevarer i 2007.
Kilde: Eurostat