1973 - Prvá ropná kríza
1979 - Druhá ropná kríza
1992 - Maastrichtská zmluva o Európskej únii – Začiatok príprav na vytvorenie HMÚ
1999 - Prijatie eura
2002 - Zavedenie eurobankoviek a mincí
2007 - Veľký nárast cien ropy a potravín
2008 - Finančná kríza
Po vysokej a volatilnej inflácii spôsobenej ropnými a energetickými krízami v 70. rokoch 20. storočia viedlo rozhodnutie vytvoriť Hospodársku a menovú úniu v roku 1990 a založenie Európskeho menového inštitútu v roku 1994 k stabilnému poklesu úrokových sadzieb v kandidátskych krajinách eurozóny. Od zavedenia eura v roku 1999 zažila eurozóna desaťročie nízkej a stabilnej inflácie. Pružnosť hospodárstva eurozóny je zrejmá z len nepatrného nárastu inflácie spôsobeného nárastom cien ropy v roku 2008 v porovnaní s chaosom, ktorý tieto ceny spôsobili v predchádzajúcich desaťročiach.
Zdroj: Európska komisia