1973 - Eerste oliecrisis
1979 - Tweede oliecrisis
1992 - Verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie – begin voorbereiding voor de EMU
1999 - Euro geïntroduceerd
2002 - Introductie van eurobankbiljetten en -munten
2007 - Hausse olie- en voedselprijzen
2008 - Financiële crisis
Na de hoge en volatiele inflatie die werd veroorzaakt door de olie- en energiecrises van de jaren zeventig, leidde de beslissing tot de uitvoering van de Economische en Monetaire Unie in 1990 en de oprichting van het Europees Monetair Instituut in 1994 tot een gestage daling van de rentetarieven in de kandidaat-landen voor de eurozone. Sinds de euro in 1999 werd geïntroduceerd heeft de eurozone een decennium van lage en stabiele inflatie gekend. De veerkracht van de economie van de eurozone blijkt uit de geringe stijging van de inflatiecijfers als gevolg van de stijgingen van de olieprijzen in 2008, vergeleken met de beroering die dergelijke prijsstijgingen in eerdere decennia hebben veroorzaakt.
Bron: Europese Commissie