1973. gads — pirmā naftas krīze
1979. gads — otrā naftas krīze
1992. gads — Māstrihtas līgums par Eiropas Savienību — sākas gatavošanās EMS
1999. gads — eiro ieviešana
2002. gads — eiro banknošu un monētu ieviešana
2007. gads — straujš naftas un pārtikas preču cenu pieaugums
2008. gads — finanšu krīze
Pēc augstās un svārstīgās inflācijas, ko radīja 20. gadsimta 70. gadu naftas un energoresursu krīzes, 1990. gada lēmums dibināt Ekonomikas un monetāro savienību un Eiropas Monetārā institūta dibināšana 1994. gadā nodrošināja procentu likmju stabilu krišanos eiro zonas kandidātvalstīs. Kopš eiro ieviešanas 1999. gadā eiro zonā desmit gadu garumā ir bijusi zema un stabila inflācija. Eiro zonas ekonomikas stabilo stāvokli apliecina nelielais inflācijas līmeņa pieaugums pēc naftas cenu palielināšanās 2008. gadā, salīdzinot ar satraukumu, ko šāds cenu pieaugums radīja iepriekšējās desmitgadēs.
Avots: Eiropas Komisija