1973 - Pirmoji naftos krizė
1979 - Antroji naftos krizė
1992 - Mastrichto Europos Sąjungos sutartis - Pasirengimas EPS prasideda
1999 - Įvedamas euras
2002 - Įvedami euro banknotai ir monetos
2007 - Naftos ir maisto kainos sparčiai pakyla
2008 - Finansų krizė
Po XX a. 8-ojo dešimtmečio naftos ir energijos krizių įtakotos didelės, svyruojančios infliacijos 1990 m. priimtas sprendimas įgyvendinti Ekonominę ir pinigų sąjungą bei Europos pinigų instituto įkūrimas 1994 m. lėmė tolygų euro zonos šalių kandidačių palūkanų normų mažėjimą. Nuo euro įvedimo 1999 m. euro zonoje dešimtmetį vyravo žema, stabili infliacija. Euro zonos ekonomikos atsparumą liudija nežymus infliacijos lygio pakilimas dėl 2008 m. išaugusių naftos kainų, lyginant su sąmyšiais, kuriuos sukeldavo tokie kainų pakilimai ankstesniais dešimtmečiais.
Šaltinis: Europos Komisija