1973 - Den første oliekrise
1979 - Den anden oliekrise
1992 - Maastricht-traktaten om Den Europæiske Union – Forberedelserne til ØMU'en indledes
1999 - Euroen lanceres
2002 - Introduktion af eurosedler og mønter
2007 - Voldsomme prisstigninger på olie og fødevarer
2008 - Finanskrise
Efter den høje og svingende inflation på grund af olie- og energikriserne i 1970'erne førte beslutningerne i 1990'erne om at implementere den Økonomiske og Monetære Union og oprettelsen af det Europæiske Monetære Institut i 1994 til et stabilt fald i rentesatserne i kandidatlandene til euroområdet. Siden lanceringen af euroen i 1999 har euroområdet oplevet et årti med lav og stabil inflation. Euroområdets økonomiske styrke ses også ved den lave stigning i inflationstakten, som olieprisstigningerne i 2008 bevirkede sammenlignet med den uro, som lignende prisstigninger havde skabt i tidligere årtier.
Kilde: Europa-Kommissionen