1973 - První ropná krize
1979 - Druhá ropná krize
1992 - Maastrichtská smlouva o Evropské unii – Začínají přípravy na HMU
1999 - Je přijato euro
2002 - Zavedení bankovek a mincí eura
2007 - Prudký vzrůst cen ropy a potravin
2008 - Finanční krize
Po vysoké a kolísavé inflaci vyvolané ropnou a energetickou krizí v 70. letech dvacátého století vyústilo rozhodnutí z roku 1990 vytvořit Hospodářskou a měnovou unii a založení Evropského měnového institutu v roce 1994 v soustavný pokles míry inflace v zemích kandidujících na vstup do eurozóny. Od zavedení eura v roce 1999 zažívá eurozóna desetiletí nízké a stabilní inflace. Odolnost hospodářství eurozóny je patrná ze zanedbatelného růstu míry inflace vyvolané vzestupem ceny ropy v roce 2008 v porovnání s bouřlivým nárůstem těchto cen v dřívějších desetiletích.
Pramen: Evropská komise