| Ladda ned-->
Som den största finansieringskällan i euroområdet fastställer ECB räntesatser för sin utlåning, för att kunna påverka penningmängden och därmed inflationstakten. Som diagrammet visar samvarierar de räntor som fastställs av ECB med HIKP-inflationstakten över tiden, vilket visar hur viktiga ECB:s beslut är för att säkerställa en låg och stabil konsumentprisinflation.
Källa: Europeiska centralbanken, Eurostat