ECB ako najväčší zdroj peňazí v eurozóne stanovuje úrokové sadzby svojich pôžičiek s cieľom ovplyvniť ponuku peňazí, a tým aj mieru inflácie. Z grafu je zrejmé, že úrokové sadzby stanovené ECB a miery inflácie HICP sa v priebehu času menia spolu a dokazujú dôležitosť rozhodnutí ECB pri zabezpečovaní nízkej a stabilnej inflácie spotrebiteľských cien.
Zdroj: Európska centrálna banka, Eurostat