Als de grootste geldbron in de eurozone stelt de ECB rentetarieven voor zijn leningen vast om de geldhoeveelheid en derhalve de inflatiecijfers te beïnvloeden. Zoals de grafiek laat zien, gaan de rentetarieven die door de ECB worden ingesteld in de loop van de tijd daadwerkelijk gelijk op met de GICP-inflatiecijfers – waaruit het belang blijkt van de beslissingen van de ECB bij het waarborgen van een lage en stabiele consumentenprijsinflatie.
Bron: Europese Centrale Bank, Eurostat