Lai ietekmētu naudas pārpalikumu un tādējādi —arī inflācijas līmeni, ECB kā lielākais naudas līdzekļu avots eiro zonā nosaka aizdevumu procentu likmes. Kā redzams diagrammā, ECB noteiktās procentu likmes un SPCI inflācijas līmenis laika gaitā mainās vienlīdzīgi, atspoguļojot ECB lēmumu nozīmību zemas un stabilas patēriņa cenu inflācijas nodrošināšanā.
Avots: Eiropas Centrālā banka, Eurostat