ECB, būdamas didžiausias pinigų šaltinis euro zonoje, nustato savo teikiamų paskolų palūkanų normas, siekdamas reguliuoti pinigų pasiūlą ir kartu infliacijos lygį. Kaip parodyta diagramoje, ECB nustatytos palūkanų normos ir SVKI infliacijos lygis ilgainiui juda kartu. Tai įrodo ECB sprendimų, kuriais užtikrinama žema, stabili plataus vartojimo prekių kainų infliacija, svarbą.
Šaltinis: Europos centrinis bankas, Eurostatas