Euroopan keskuspankki (EKP), joka on euroalueen tärkein rahanlähde, määrittää korot myöntämilleen lainoille. Näin se vaikuttaa rahan tarjontaan ja samalla myös inflaatiotasoon. Taulukosta näkyy, miten EKP:n asettamat korot ja YKHI-inflaatio todellakin noudattavat samaa suuntaa. Tämä osoittaa, että EKP:n päätöksillä on merkitystä, kun pyritään alhaiseen ja vakaaseen kuluttajahintainflaatioon.
Lähde: Euroopan keskuspankki, Eurostat