Největším zdrojem peněz v eurozóně je ECB, která stanovuje úrokové sazby na své půjčky s cílem ovlivnit zásobování penězi a tím i míru inflace. Z grafu je patrné, že úrokové sazby stanovené ECB a míra inflace z HICP se v průběhu času pohybují společně a ukazují, jak důležitá jsou rozhodnutí ECB pro zajištění nízké a stabilní inflace spotřebitelských cen.
Pramen: Evropská centrální banka, Eurostat