| Ladda ned-->
De offentliga underskotten – skillnaden mellan utgifter och inkomster – var höga i euroområdet innan euron infördes. 1998, efter flera års förberedelser inför euron, hade underskotten minskats avsevärt och vissa länder hade faktiskt fått överskott istället. Efter att euron infördes 1999 hölls underskotten i allmänhet under kontroll och inom den gräns på 3 % som fastställts i STP. Finanskrisen 2008 har emellertid lett till större underskott i vissa länder och mindre överskott i andra – eftersom regeringarna stöder jobb och tillväxt.
Källa: Europeiska kommissionen