De overheidstekorten in de eurozone – het verschil tussen uitgaven en inkomsten – waren hoog vóór de introductie van de euro. In 1998, na verschillende jaren van voorbereiding op de euro, zijn deze tekorten sterk afgenomen en hebben sommige landen zelfs overschotten. Na de introductie van de euro in 1999, werden de tekorten over het algemeen stabiel onder de limiet van 3 % gehouden die door het SGP is ingevoerd. Aangezien overheden zorg dragen voor de ondersteuning van banen en groei, heeft de financiële crisis van 2008 in sommige landen evenwel tot toenemende tekorten en in andere tot dalende overschotten geleid.
Bron: Europese Commissie