Pirms eiro ieviešanas eiro zonas valstīs bija vērojams augsts budžeta deficīts jeb ieņēmumu un izdevumu starpība. 1998. gadā, pēc vairāku gadu gatavošanās eiro ieviešanai, valstu budžeta deficīts tika būtiski samazināts, un dažviet bija vērojams pat pārpalikums. 1999. gadā pēc eiro ieviešanas valstu budžeta deficīts tika uzraudzīts, lai tas nepārsniegtu SIP noteikto 3 % robežu. Tomēr 2008. gada finanšu krīzes dēļ budžeta deficīts dažās valstīs palielinājās, citās savukārt samazinājās pārpalikums, jo valstis veicināja nodarbinātību un izaugsmi.
Avots: Eiropas Komisija