Euro zonos valstybių biudžetų deficitai, t. y. skirtumas tarp išlaidų ir įplaukų, iki euro įvedimo buvo didžiuliai. Per kelerius metus pasiruošimų euro įvedimui iki 1998 m. šie deficitai buvo žymiai sumažinti – kai kurios šalys netgi džiaugėsi pertekliumi. Po euro įvedimo 1999 m. deficitai apskritai buvo kontroliuojami ir neviršijo SAP nustatytos 3 % ribos. Tačiau 2008 m. finansų krizė kai kuriose šalyse lėmė deficito augimą, o kitose – mažėjantį perteklių, nes valdžia remia darbo vietas ir augimą.
Šaltinis: Europos Komisija