Julkinen alijäämä eli menojen ja tulojen välinen ero oli suuri euroalueen jäsenvaltioissa ennen euron käytöönottoa. Vuonna 1998, kun euron käyttöönottoa oli valmisteltu useita vuosia, alijäämä oli huomattavasti laskenut, ja joissakin valtioissa oli jopa ylijäämää. Vuonna 1999 tapahtuneen euroalueen perustamisen jälkeen alijäämä on yleensä saatu pysymään kurissa eli vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellyssä alle kolmessa prosentissa. Vuoden 2008 rahoituskriisi on kuitenkin aiheuttanut alijäämän kasvua joissakin jäsenvaltioissa ja ylijäämän pienentymistä toisissa jäsenvaltioissa. Tämä johtuu siitä, että työllisyyttä ja kasvua tuetaan julkisilla varoilla.
Lähde: Euroopan komissio