Před zavedením eura byly v zemích eurozóny vysoké schodky veřejných financí, tedy velké rozdíly mezi výdaji a příjmy. Tyto schodky byly v roce 1998, po několika letech příprav na zavedení eura, podstatně nižší, a některé země vykazovaly dokonce přebytek. Po zavedení eura v roce 1999 byly schodky zpravidla pod kontrolou a nepřekračovaly 3% hranici stanovenou Paktem stability a růstu. Ale finanční krize v roce 2008 způsobila v některých zemích zvýšení schodku a v jiných zase snížení přebytku. Vlády totiž podporují zaměstnanost a růst.
Pramen: Evropská komise