| Ladda ned-->
1992 – Maastrichtfördraget om Europeiska unionen – förberedelserna för EMU börjar
1999 – euron lanseras
2002 – eurosedlar och euromynt införs
Olje- och energikriserna 1973 och 1979 medförde en hög och volatil inflationstakt över Europa, vilket skapade osäkerhet och motverkade investeringar. Från och med början av 1990-talet, när förberedelserna började för Ekonomiska och monetära unionen (EMU), har inflationstakten fallit stadigt. Sedan EMU startade har inflationen i euroområdet blivit lägre och mer stabil, och det har uppmuntrat investeringar, sysselsättning och tillväxt. Inflationen började minska först senare i de länder som blev EU-medlemmar 2004 och precis nyligen har gått med i euroområdet – Slovenien, Cypern, Malta och Slovakien.
Källa: Europeiska kommissionen