1992 - Maastrichtská zmluva o Európskej únii – Začiatok príprav na vytvorenie HMÚ
1999 - Prijatie eura
2002 - Zavedenie eurobankoviek a mincí
Ropná kríza v roku 1973 a energetická kríza v roku 1979 spôsobili v celej Európe vysoké a volatilné miery inflácie, čím vytvárali neistotu a odrádzali od investovania. No od začiatku 90. rokov minulého storočia, kedy sa začali prípravy na vytvorenie Hospodárskej a menovej únie (HMÚ), miery inflácie stále klesali. Od spustenia HMÚ bola inflácia eurozóny nižšia a stabilnejšia, čo podporovalo investície, zamestnanosť a rast. Pokles inflácie nastal neskôr v tých krajinách, ktoré sa stali členmi EÚ v roku 2004 a len nedávno vstúpili do eurozóny – Slovinsko, Cyprus, Malta a Slovensko.
Zdroj: Európska komisia