1992 - Verdrag van Maastricht betreffende de Europese Unie – begin voorbereiding voor de EMU
1999 - Euro geïntroduceerd
2002 - Introductie van eurobankbiljetten en -munten
De olie- en energiecrises van 1973 en 1979 leidden tot hoge en volatiele inflatiecijfers in heel Europa – waardoor onzekerheid ontstond en er minder geïnvesteerd werd. Vanaf het begin van de jaren negentig, toen de voorbereidingen voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) begonnen, daalden de inflatiecijfers gestaag. Sinds de aanvang van de EMU is de inflatie in de eurozone lager en stabieler gebleven – wat investeringen en groei van de werkgelegenheid ten goede is gekomen. De afname van de inflatie begon later in de landen die in 2004 lid van de EU werden en pas recentelijk tot de eurozone zijn toegetreden – Slovenië, Cyprus, Malta en Slowakije.
Bron: Europese Commissie