1992 – Maastrichti leping ehk Euroopa Liidu leping – algavad ettevalmistused EMU loomiseks
1999 – Võetakse kasutusele euro
2002 – Käibele tulevad euro pangatähed ja mündid
1973. ja 1979. aasta nafta- ja energiakriisid tõid kogu Euroopas kaasa kõrge ja kõikuva inflatsioonitaseme – tekitades ebakindlust ja pärssides investeeringuid. Alates 1990. aastate algusest, kui alustati ettevalmistusi Majandus- ja Rahaliidu (EMU) loomiseks, hakkas inflatsioonitase ühtlaselt langema. Pärast EMU loomist on inflatsioon euroalal olnud madalam ja stabiilsem – soodustades investeeringuid, tööhõivet ja majanduskasvu. Riikides, mis liitusid Euroopa Liiduga 2004. aastal ja euroalaga alles hiljuti – Sloveenias, Küprosel, Maltal ja Slovakkias, hakkas inflatsioon langema hiljem.
Allikas: Euroopa Komisjon