1992 - Maastrichtská smlouva o Evropské unii – Začínají přípravy na HMU
1999 - Je přijato euro
2002 - Zavedení bankovek a mincí eura
Ropná a energetická krize v letech 1973 a 1979 způsobila v celé Evropě vysokou a kolísavou míru inflace – což vedlo k nejistotě a strachu z investování. Ale od počátku 90. let minulého století, kdy začaly přípravy na Hospodářskou a měnovou unii (HMU), míra inflace soustavně klesala. A od vzniku HMU je inflace v eurozóně nižší a stabilnější, což podněcuje k investování a podporuje zaměstnanost a růst. V zemích, které se staly členy EU v roce 2004 a do eurozóny vstoupily teprve nedávno – Slovinsko, Kypr, Malta a Slovensko – začala inflace klesat později.
Pramen: Evropská komise