Ta primer prikazuje, da so v zadnjih letih cene za fotografsko in video opremo, kot so digitalni fotoaparati, v evroobmočju močno upadle – od leta 2003 so upadale za 10,5 % na leto, povprečne cene življenjskih potrebščin pa so se nekoliko zvišale. Medtem so se po obdobju stabilnosti cene nakita in ur bolj povišale kot v povprečju zadnjih nekaj let, konec leta 2006 pa kar za 13 %, čeprav je so rasti nekoliko nestabilne. Druge cene se gibljejo okrog povprečja, na primer cene klobas in drugih mesnih izdelkov. Povprečne stopnje inflacije, ki jih uporabljajo vlade in ekonomisti, zajemajo veliko cen posameznih izdelkov in storitev, ki naraščajo in upadajo.
Vir: Evropska komisija