Tento príklad ukazuje, že v posledných rokoch v eurozóne dosť poklesli ceny za fotografické zariadenia a video zariadenia, ako sú digitálne fotoaparáty – od roku 2003 poklesli ročne o 10,5 %, zatiaľ čo sa priemerné ceny za spotrebiteľské výrobky mierne zvýšili. Medzitým po istom období stability stúpli ceny bižutérie a hodiniek prudšie oproti priemeru posledných rokov a na konci roku 2006 dosiahol ich nárast 13 %, hoci mierne kolísal. Iné ceny sa udržiavali blízko priemeru, napríklad ceny klobás a iných mäsových výrobkov. Priemerné miery inflácie, ktoré používajú vlády a ekonómovia, tvorí veľa stúpajúcich a klesajúcich sadzieb individuálnych výrobkov a služieb.
Zdroj: Európska komisia