Uit dit voorbeeld blijkt dat in recente jaren de prijzen voor foto- en videoapparatuur (zoals digitale camera's) in de eurozone flink zijn gedaald. Sinds 2003 zijn ze met 10,5 % per jaar gedaald, terwijl de gemiddelde prijzen voor consumentenproducten licht zijn gestegen. Tegelijkertijd zijn de prijzen voor sieraden en horloges, na een periode van stabiliteit, in recente jaren scherp boven het gemiddelde gestegen, zelfs tot 13 % eind 2006 hoewel de prijsstijgingen wisselvallig zijn. Andere prijzen – zoals die voor worst en andere vleesproducten – zijn dicht bij het gemiddelde gebleven. De gemiddelde inflatie in de eurozone wordt samengesteld aan de hand van een hele reeks stijgende en dalende prijzen voor afzonderlijke producten en diensten.
Bron: Europese Commissie