Tämä esimerkki osoittaa, että valokuvaus- ja videolaitteiden, esimerkiksi digitaalikameroiden, hinnat ovat viime vuosina laskeneet melko paljon euroalueella. Ne ovat laskeneet vuodesta 2003 lähtien 10,5 prosenttia vuodessa, vaikka kulutustavaroiden keskihinnat ovat hieman nousseet. Korujen ja kellojen hinnat ovat tasaisen kauden jälkeen nousseet viime vuosina selvästi keskimääräistä nopeammin. Hinnannousu oli vuoden 2006 lopulla jopa 13 prosenttia, mutta se on vaihdellut jonkin verran. Muut hinnat, esimerkiksi makkaroiden ja muiden lihatuotteiden hinnat, ovat pysytelleet lähellä keskitasoa. Hallitusten ja taloustieteilijöiden käyttämät keskimääräiset inflaatioluvut koostuvat monien yksittäisten tuotteiden ja palvelujen nousevista ja laskevista hinnoista.
Lähde: Euroopan komissio