Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι, τα τελευταία χρόνια, οι τιμές του φωτογραφικού και κινηματογραφικού εξοπλισμού, όπως για τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, υποχώρησαν σημαντικά στην Ευρωζώνη - από το 2003 μειώθηκαν κατά 10,5% κατ' έτος, ενώ οι μέσες τιμές καταναλωτικών προϊόντων σημείωσαν ανεπαίσθητη άνοδο. Στο μεταξύ, οι τιμές των κοσμημάτων και ρολογιών, μετά από μια περίοδο σταθερότητας, αυξήθηκαν πιο απότομα από το μέσο όρο τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας και το 13% στα τέλη του 2006, παρά τον ευμετάβλητο χαρακτήρα που επιδεικνύουν αυτές οι αυξήσεις . Άλλες τιμές παρέμειναν προσκολλημένες στο μέσο όρο, όπως για παράδειγμα οι τιμές για τα λουκάνικα και άλλα προϊόντα κρέατος. Τα μέσα ποσοστά πληθωρισμού που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις και οι οικονομολόγοι περιλαμβάνουν πολλά αυξανόμενα και μειούμενα ποσοστά για μεμονωμένα προϊόντα και υπηρεσίες.
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή