Eksemplet viser, at priserne for foto- og videoudstyr som f.eks. digitalkameraer de seneste år er faldet temmelig meget i euroområdet - siden 2003 er de faldet med 10,5% pr. år, hvorimod der har været en let stigning i de gennemsnitlige priser på forbrugerprodukter. Samtidig er priserne på ure og smykker efter en stabil periode steget markant mere de seneste år end de gennemsnitlige priser, og stigningen nåede op på 13% sidst i 2006, dog har stigningstakten svinget noget. Andre priser har ligget tæt på gennemsnittet. Det gælder for eksempel prisen på pølser og andre kødprodukter. Den gennemsnitlige inflationrate, som staten og økonomerne anvender, udregnes som gennemsnittet af de stigende og faldende inflationsrater på mange individuelle produkter og serviceydelser.
Kilde: Europa-Kommissionen