Tento příklad ukazuje, že v eurozóně v posledních letech značně klesly ceny fotografického a video vybavení, například digitálních fotoaparátů – od roku 2003 klesají ročně o 10,5 %, zatímco průměrné ceny spotřebního zboží lehce stouply. Po období stability ceny šperků a hodinek v posledních letech prudce stouply nad průměr; koncem roku 2006 dosáhl nárůst těchto cen 13 %, ačkoli míra nárůstu cen vykazuje určitou kolísavost a ceny občas klesají. Jiné ceny se drží v těsné blízkosti průměru, například ceny párků a dalších masných výrobků. Průměrné míry inflace, které používají vlády a ekonomové, jsou tvořeny mnoha stoupajícími a klesajícími mírami inflace pro jednotlivé produkty a služby.
Pramen: Evropská komise