Pred letom 2004 so cene nafte (energije) stalno naraščale, globalne cene hrane pa upadale – cene nafte in hrane niso bile neposredno povezane. Ne glede na to je leta 2007 povečano povpraševanje po nafti povečalo stroške proizvodnje hrane – cene obojega so se torej povišale na svetovni ravni in med njimi se je vzpostavila neposredna povezava. Povezavo so še okrepile spremembe v potrošnji hrane in v vzorcih uporabe zemljišč po svetu, saj so naraščajoče cene nafte spodbudile premik v uporabi kmetijskih zemljišč od proizvodnje žita k vzgoji pridelkov za biogoriva.
Vir: Ecowin