Pred rokom 2004 ceny ropy (energií) stále rástli, zatiaľ čo globálne ceny potravín klesali – neboli priamo prepojené. V roku 2007 však rýchlo rastúci dopyt po rope zvýšil náklady na výrobu potravín – takže ceny oboch celosvetovo vzrástli a vytvorilo sa medzi nimi priame spojenie. Toto spojenie prehĺbili zmeny v spotrebe potravín a spôsob využívania pôdy po celom svete, keď rastúce ceny ropy podnietili premenu poľnohospodárskej pôdy z pestovania obilnín na pestovanie rastlín na výrobu biopalív.
Zdroj: Ecowin