Înainte de 2004, preţurile (energiei) petroliere creşteau constant, în timp ce preţurile alimentelor la nivel global scădeau – nu exista o legătură directă între cele două categorii. În 2007 însă, creşterea rapidă a cererii de petrol a ridicat costurile producţiei alimentare – astfel încât preţurile ambelor categorii de bunuri au crescut în întreaga lume, stabilindu-se o corelare directă. Această corelare a fost intensificată de schimbările din domeniul consumului alimentar şi de modul de utilizare a terenurilor din lume, pe măsură ce scumpirea petrolului încuraja schimbarea destinaţiei terenurilor agricole de la producţia de cereale la recoltele pentru biocombustibili.
Sursa: Ecowin