Vóór 2004 stegen de olieprijzen (energieprijzen) gestaag terwijl de mondiale voedselprijzen daalden – deze waren niet direct aan elkaar gekoppeld. In 2007 dreef de snel stijgende vraag naar olie de kosten van de voedselproductie op, zodat de prijzen van beide wereldwijd samen stegen en er een directe koppeling ontstond. Deze koppeling werd versterkt door veranderingen in de patronen van voedselconsumptie en landgebruik wereldwijd, aangezien de stijgende olieprijzen een ander gebruik van landbouwgrond – van de productie van granen naar meer gewassen voor biobrandstoffen – bevorderden.
Bron: Ecowin