Līdz 2004. gadam naftas (energoresursu) cenas vienmērīgi cēlās, bet pārtikas preču cenas kritās — tās nebija tieši saistītas. Tomēr 2007. gadā strauji augošais naftas pieprasījums paaugstināja pārtikas ražošanas izmaksas, tādēļ visā pasaulē pieauga gan pārtikas preču, gan naftas cenas, izveidojot tiešu saikni starp abiem procesiem. Šo saikni stiprināja pārtikas patēriņa un zemes lietošanas veida izmaiņas visā pasaulē, jo, pieaugot naftas cenām, bija vērojama lauksaimniecības zemju izmantojuma maiņa, pārejot no labības ražošanas uz kultūraugiem biodegvielas ražošanai.
Avots: Ecowin