Öljyn (öljyenergian) hinnat nousivat ennen vuotta 2004 tasaisesti samalla kun maailman elintarvikkeiden hinnat laskivat – niillä ei ollut suoraa kytköstä toisiinsa. Vuonna 2007 kuitenkin nopeasti kasvava öljyn kysyntä nosti elintarvikkeiden tuotantokustannuksia. Tällöin sekä öljyn että elintarvikkeiden hinta nousi maailmanlaajuisesti ja niiden välille muodostui suora kytkös. Maailmanlaajuiset elintarvikkeiden kulutustottumusten ja maankäytön muutokset vahvistivat tätä kytköstä edelleen: öljyn hinnannousu aiheutti sen, että maatalousmaata alettiin käyttää viljantuotannon sijaan biopolttoaineen valmistuksessa tarvittavien viljelykasvien kasvatukseen.
Lähde: Ecowin