Før 2004 steg oliepriserne (energipriserne) jævnt, og de globale fødevarepriser faldt - der var ikke nogen direkte sammenhæng. Men i 2007 fik den hurtigt voksende efterspørgsel på olie omkostningerne til fødevareproduktion til at stige - derfor steg priserne på begge dele samtidig i hele verden, og der opstod en direkte sammenhæng mellem priserne. Sammenhængen blev forstærket af ændringer i fødevareforbruget og i anvendelsen af landbrugsjorden over hele verden, fordi de stigende oliepriser bevirkede en omlægning af landbrugsjord fra kornavl til dyrkning af afgrøder til biobrændsel.
Kilde: Ecowin